Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Podzakonski akti

Prikaži članke iz sekcije:
Podzakonski akti
Pretraga go

Pravilnik o delatnostima i poslovima koji su nespojivi sa obavljanjem službene dužnosti carinskog službenika („Službeni glasnik RS“, br. 53 od 24. jula 2019. god.)


Pravilnik o programu, načinu polaganja posebnog stručnog ispita za carinskog službenika i evidenciji o položenim ispitima („Službeni glasnik RS“, br. 50 od 12. jula 2019. god.)


Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti carinskih službenika („Službeni glasnik RS”, br. 55/2019)


Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora ("Službeni glasnik RS", br. 96/2017)


Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene („Službeni glasnik RS“, br. 50 od 12. jula 2019. god.)


Pravilnik o uslovima i načinu nošenja oružja i municije carinskih službenika („Službeni glasnik RS“, br. 53 od 24. jula 2019. god.)


Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni („Službeni glasnik RS“, br. 50 od 12. jula 2019. god.)


Uredba o naknadi troškova u vezi sa konverzijom i umanjenjem duga („Službeni glasnik RS”, br. 57/2019)


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost („Službeni glasnik RS“, br. 50 od 12. jula 2019. god.)


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save” („Službeni glasnik RS“, br. 65/2019)


Uredba o upravljanju kapitalnim projektima („Službeni glasnik RS“, br. 51 od 19. jula 2019. god.)


Odluka o iznosima minimalnih akciza na duvanske prerađevine („Službeni glasnik RS“, br. 51 od 19. jula 2019. god.)


Pravilnik o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 50 od 12. jula 2019. god.)


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu („Službeni glasnik RS“, br. 50 od 12. jula 2019. god.)


Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 97/2018, 34/2019 i 50/2019) - prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija


Dopunski komentar Kombinovane nomenklature Evropske unije („Službeni glasnik RS”, broj 11 od 20. februara 2019. godine)


Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 15/2019)


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na inostranom finansijskom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 94/2012 - 05 broj 424-6502/2012 i 20/2019 - 05 broj 424-2733/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu („Službeni glasnik RS“, br, 16/2013 i 20/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na inostranom finansijskom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 71/2011 - 05 broj 424-7302/2011 i 20/2019 - 05 broj 424-2734/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnikaprethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd