Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти

Прикажи чланке из секције:
Подзаконски акти
Претрага go

Правилник о делатностима и пословима који су неспојиви са обављањем службене дужности царинског службеника („Службени гласник РС“, бр. 53 од 24. јула 2019. год.)


Правилник о програму, начину полагања посебног стручног испита за царинског службеника и евиденцији о положеним испитима („Службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)


Правилник о дисциплинској одговорности царинских службеника („Службени гласник РС”, бр. 55/2019)


Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС“, бр. 96/2017 и 68/2019) – незванично пречишћен текст редакције


Правилник о остваривању права на пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене („Службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)


Правилник о поступку издавања службене значке царинским службеницима („Службени гласник РС“, бр. 67 од 20. септембра 2019. год.)


Правилник о поступку издавања службене легитимације царинским службеницима („Службени гласник РС“, бр. 67 од 20. септембра 2019. год.)


Правилник о условима и начину ношења оружја и муниције царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 53 од 24. јула 2019. год.)


Правилник о изгледу знака и заставе Управе царина и начину њихове употребе („Службени гласник РС“, бр. 67 од 20. септембра 2019. год.)


Правилник о остваривању права на пореско ослобођење за примања запосленог по основу сопствених акција које стекне без накнаде или по повлашћеној цени („Службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)


Правилник о службеној одећи и начину употребе и трајању службене одеће царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 67 од 20. септембра 2019. год.)


Уредба o накнади трошкова у вези са конверзијом и умањењем дуга („Службени гласник РС”, бр. 57/2019)


Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности („Службени гласник РС“, бр. 68/2019)


Правилник о условима и начину остваривања права на порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност („Службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)


Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве” („Службени гласник РС“, бр. 65/2019)


Уредба о управљању капиталним пројектима („Службени гласник РС“, бр. 51 од 19. јула 2019. год.)


Правилник о утврђивању услуга телекомуникација и услуга пружених електронским путем, у смислу Закона о порезу на додату вредност, и о утврђивању критеријума и претпоставки за одређивање места седишта, сталне пословне јединице, пребивалишта или боравишта примаоца услуга телекомуникација, радијског и телевизијског емитовања и услуга пружених електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 75/2019)


Одлука о износима минималних акциза на дуванске прерађевине („Службени гласник РС“, бр. 51 од 19. јула 2019. год.)


Правилник о условима и начину изузимања квалификованих прихода из основице пореза на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)


Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту, 05 број 48-11155/2019-1 од 07. новембра 2019. год. (“Службени гласник РС“, бр. 79 од 07. новембра 2019. год.)претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд