Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Zakoni

Zakoni
Pretraga go

Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje („Sl. glasnik RS“, br. 29/2015, 113/2017 i 41/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o republičkim administrativniom taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - dr. zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 - ispravka i 95/18) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS“, br. 108/2016, 113/2017 i 52/2019) – prečišćen tekst utvrdila redakcija Službenog glasnika


Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", broj 108/16)


Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd (projekat „Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A”) („Sl. glasnik RS“, br. 51 od 25. maja 2017. god.)


Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd (Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu) („Sl. glasnik RS“, br. 51 od 25. maja 2017. god.)


Zakon o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (Službeni list SRJ”, broj 36 od 3. jula 2002, „Službeni glasnik RS“, br 80 od 16. jula 2004 - USRS, 101 od 21. novembra 2005 - dr. zakon, 108 od 29. decembra 2016.) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)


Zakon o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o preuzimanju akcionarskih društava (“Službeni glasnik RS”, 46/2006, 107/2009, 99/2011, 108/2016) nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) - nezvanično prečišćen tekst Službenog glasnika


Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispravka, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 i 31/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o kontroli državne pomoći, “Službeni glasnik RS”, broj 51 od 14. jula 2009.


Zakon o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 36/2001, 18/2002 i 72/2011-US) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15 od 24. februara 2016. god.)


Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama ("Službeni glasnik RS", br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost (“Sl. glasnik RS”, br. 68/15)


Zakon o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS“, br. 61/2005)


Zakon o platnom prometu - prečišćen tekst utvrdila Narodna banka Srbije (“Službeni list SRJ”, 3/2002 i “Službeni glasnik RS”, br. 5/2003, 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011 i 139/2014)


Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima – prečišćen tekst utvrdila Narodna banka Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005 i 31/2011)prethodna 1 2 3 4 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd