Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Dokumenti > Mišljenja i Objašnjenja

Mišljenja i Objašnjenja
Pretraga go

Obaveštenje o primeni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata


Uputstvo za primenu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava


Sveobuhvatan osvrt na Zakon o budžetskom sistemu, u delu koji se odnosi na zabranu zapošljavanja i ograničenje broja zaposlenih, odnosno radno angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, broj 401-00-508/2015-03, 26. februara 2015. godine


Objašnjenje o načinu evidentiranja prometa preko fiskalne kase pravnih usluga izvršitelja


Poreski tretman donacija


Objašnjenje o ispravci odbitka prethodnog poreza na osnovu odluke nadležnog poreskog organa


Objašnjenje o utvrđivanju osnovice za obračunavanje PDV za promet telekomunikacionih usluga u slučaju kada se preko operatora daje humanitarna pomoć slanjem SMS poruka ili pozivanjem određenih telefonskih brojeva (tzv. humanitarnih brojeva)


Preporuka lokalnoj samoupravi za uplatu donacija za saniranje posledica poplava


Pomoć ugroženima u poplavama - lokalne samouprave


Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2013. godinu


Objašnjenje povezanosti obveznika poreza na dobit pravnih lica sa Republikom Srbijom, autonomnom pokrajinom ili jedinicom lokalne samouprave, kao pravnim licima, kao i neposrednog/posrednog učešća u kapitalu, odnosno organima upravljanja obveznika poreza na dobit pravnih lica


Objašnjenje koje se odnosi na vođenje poslovnih knjiga fizičkog lica koje ostvaruje prihod od poljoprivrede i šumarstva počev od 1. januara 2014. godine, prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana


Objašnjenje koje se odnosi na primenu člana 31a Zakona o akcizama


Objašnjenje o poreskom tretmanu prometa usluge dozvoljavanja korišćenja javnog puta za koji se naplaćuje putarina, sadržini priznanice (slipa), izdavanju i sadržini računa


Objašnjenje o poreskom tretmanu prihoda koje ostvari fizičko lice koje vrši promet poljoprivrednih proizvoda i o fizičkim licima koja imaju pravo na PDV nadoknadu u 2013. godini


Objašnjenje o utvrđivanju osnovice za obračunavanje PDV za promet dobara čija se proizvodnja i prodaja podstiču novčanim sredstvima iz budžeta Republike Srbije


Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2012. godinu


Objašnjenje o primeni člana 85. stav 1. tačka 6) i stav 7. Zakona o porezu na dohodak građana koji se odnosi na poreski tretman primanja zaposlenih i članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti


Objašnjenje o primeni člana 59. i 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a u vezi utvrđivanja iznosa kamate koja bi po tržišnim uslovima (po principu 'van dohvata ruke') bila obračunata na zajmove, odnosno kredite među povezanim licima


Objašnjenje o primeni člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednostprethodna 1 2 3 4 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd