Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Javne nabavke

Javne nabavke
Pretraga go

Javna nabavka male vrednosti JN MV 1/2019 - Usluge prevođenja


Nabavka menadžment informacionog sistema (MIS) sa pratećom računarskom opremom, JN broj 6/2016


Centralizovana javna nabavka - Nabavka usluge mobilne telefonije, CJN 7/2018


Nabavka video konferencijskog sistema, JN 6/2018


Nabavka usluge nadogradnje informacionog sistema Hermes, JN MV 11/2018


Centralizovana javna nabavka - Nabavka računarske opreme - hardver, CJN 14/2018


Centralizovana javna nabavka - nabavka prevoznih sredstava, CJN 12/2018


Javna nabavka male vrednosti JN MV 10/2018 - Nabavka i ugradnja klima uređaja


Javna nabavka male vrednosti JN MV 9/2018 - Nabavka usluge popravke i održavanja službenih vozila marke Škoda


Javna nabavka male vrednosti JN MV 8/2018 - Nabavka usluge osiguranja vozila marke Škoda


Nabavka informatičke opreme i servera za smeštanje (hostovanje) BIS-a u informacionu infrastrukturu Ministarstva finansija, JN 5/2018


Nabavka video konferencijskog sistema


Nabavka računarske opreme, JN 3/2018


Centralizovana javna nabavka 11/2018 - nabavka usluge održavanja – računara, štampača i komunikacione opreme


Centralizovana javna nabavka 9/2018 - nabavka računarske opreme


Centralizovana javna nabavka 4/2018 - nabavka kancelarijskog nameštaja


Nabavka tonera za štampače, JN 4/2018


Javna nabavka male vrednosti JN MV 7/2018- Usluga medijskog praćenja aktivnosti Ministarstva finansija


Javna nabavka male vrednosti JN MV 6/2018 - Održavanje Sistema za pripremu budžeta BIS


Javna nabavka male vrednosti, Nabavka usluga popravke i održavanja službenih vozila JN MV 5/2018prethodna 1 2 3 4 5 6 7 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd