Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Javne nabavke

Javne nabavke
Pretraga go

Centralizovana javna nabavka broj 6/2015 – Nabavka usluge održavanja računarske opreme sa ugradnjom rezervnih delova


Centralizovana javna nabavka broj 5/2015 – Nabavka kancelarijskog materijala (nabavka materijala za štampariju)


Usluge servisiranja i održavanja službenih vozila sa ugradnjom rezervnih delova - Broj javne nabavke JNMV 8/2015


Postupak javne nabavke male vrednosti: Održavanje administrativne opreme - multifunkcionalni aparati; broj javne nabavke 7/2015


Usluga transporta ekspresnih pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju, za potrebe Ministarstva finansija - Broj javne nabavke JNMV 6/2015


Javna nabavka male vrednosti broj 5/2015 - Usluge popravke i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme


Nabavka usluga osiguranja vozila za potrebe Ministarstva finansija


Javna nabavka usluge – Rezervacija i izdavanje avio karata i rezervacija hotelskog smeštaja, broj javne nabavke 4/2015


Centralizovana javna nabavka, broj 1/2014 - Nabavka usluga mobilne telefonije


Javna nabavka male vrednosti broj 2/2015 - kolektivno osiguranje zaposlenih


Javna nabavka: usluge prevođenja, broj javne nabavke 1/2015


Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU


Centralizovana javna nabavka, broj 3/2014: Nabavka kancelarijskog materijala za Partiju 1 – Papir


Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu okvirnog sporazuma broj CJN 5/2014


Centralizovana javna nabavka, broj 9/2014 - Nabavka materijala za štampariju i knjigoveznicu


Centralizovana javna nabavka, broj 2/2014, Nabavka računarskog materijala – tonera


Javna nabavka - usluga održavanja računarske opreme i multifunkcionalnih uređaja i fotokopir aparata, sa ugradnjom originalnih rezervnih delova u postupku po partijama, Broj javne nabavke JNMV 7/2014


Izbor savetnika za pravno savetovanje i zastupanje u vezi sa transakcijama sa finansijskim derivatima radi upravljanja rizikom, u cilju smanjivanja ili eliminisanja rizika od promene kursa i drugih rizika za 2014. i 2015. godinu, 79110000 – Pravni saveti i zastupanje


Nabavka pravnih usluga u vezi sa emitovanjem obveznica Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu, primenom otvorenog postupka, radi zaključenja okvirnog sporazuma – 79100000


Javna nabavka usluga - pranje službenih automobila, redni broj JNMV 6/2014



prethodna 1 2 3 4 5 6 7 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd