Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Usluge
Pretraga go

Davanje stručnog mišljenja


Pružanje informacija od javnog značaja


Sprovođenje obuka i konsultacije iz finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i interne revizije


Ispit za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru


Izdavanje licence za vršenje procene vrednosti nepokretnosti


Pravna pomoć u postupku ostvarivanja alimentacionih potraživanja iz inostranstva


Polaganje ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj


Postupanje po zahtevima za otkup stanova


Upis u imenik organizatora stručne obuke za licencirane procenitelje


Upis u imenik organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja licenciranih procenitelja


Davanje akreditacije za profesionalno udruženje procenitelja vrednosti nepokretnosti


Davanje saglasnosti pravnom licu da primenjuje poslovnu godinu koja se razlikuje od kalendarske godine


Izdavanje dozvole za obavljanje revizije


Izdavanje licenci za obavljanje revizije


Produženje licenci za obavljanje revizije


Postupanje po zahtevima pravnih lica za pribavljanje saglasnosti Vlade za obavljanje poslova iz člana 7, 20. i 33. Zakona o deviznom poslovanju


Izdavanje odobrenja za obavljanje posla faktoringa


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd