Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > O ministarstvu

O ministarstvu
Pretraga go

Delokrug Ministarstva finansija utvrđen je u članu 3. Zakona o ministarstvima (Sl. glasnik RS, br. 44/2014, 14/2015, 54/2015 i 62/2017) i obuhvata poslove državne uprave koji se odnose na:

  •  republički budžet;
  •  utvrđivanje konsolidovanog bilansa javnih prihoda i javnih rashoda;
  •  sistem i politiku poreza, taksi, naknada i drugih javnih prihoda;
  •  osnove sistema doprinosa za socijalno osiguranje i obezbeđivanje finansiranja obaveznog socijalnog osiguranja;
  •  uređenje izvornih prihoda autonomne pokrajine i lokalnih samouprava;
  •  politiku javnih rashoda; upravljanje raspoloživim sredstvima javnih finansija Republike Srbije;

 Više

 

 


O zgradi

Građevinski objekat u Ulici Kneza Miloša 20 izrađen je 1889. godine po projektu arhitekte Dušana Živanovića za potrebe državne administracije. Građevina je imala jedan sprat i u njoj su bili smešteni Državni savet i Glavna kontrola. Prema istom projektu građevina je dograđena sa drugim spratom 1920. godine.Više

 

 


izvor: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beogradabullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd