Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > О МИНИСТАРСТВУ > О министарству

О министарству
Претрага go

Делокруг Министарства финансија утврђен је у члану 3. Закона о министарствима (Сл. гласник РС, бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015 и 62/2017) и обухвата послове државне управе који се односе на:

  •  рeпублички буџeт;
  •  утврђивaњe кoнсoлидoвaнoг билaнсa jaвних прихoдa и jaвних рaсхoдa;
  •  систeм и пoлитику пoрeзa, тaкси, нaкнaдa и других jaвних прихoдa;
  •  oснoвe систeмa дoпринoсa зa сoциjaлнo oсигурaњe и oбeзбeђивaњe финaнсирaњa oбaвeзнoг сoциjaлнoг oсигурaњa;
  •  урeђeњe извoрних прихoдa aутoнoмнe пoкрajинe и лoкaлних сaмoупрaвa;
  •  пoлитику jaвних рaсхoдa; упрaвљaњe рaспoлoживим срeдствимa jaвних финaнсиja Рeпубликe Србиje;

 Више

 

 


О згради

Грађевински објекат у Улици Кнеза Милоша 20 израђен је 1889. године по пројекту архитекте Душана Живановића за потребе државне администрације. Грађевина је имала један спрат и у њој су били смештени Државни савет и Главна контрола. Према истом пројекту грађевина је дограђена са другим спратом 1920. године.Више

 

 


извор: Завод за заштиту споменика културе града Београдаbullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд