Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти

Прикажи чланке из секције:
Подзаконски акти
Претрага go

Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Управи царина („Службени гласник РС“, бр. 26 од 05. априла 2019. год)


Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме („Службени гласник РС“, бр. 34 од 17. маја 2019. год.)


Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис посла радних места царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 26 од 05. априла 2019. год)


Уредба о царинским повластицама („Службени гласник РС, бр. 38 од 31. маја 2019. год.)


Уредба о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници („Службени гласник РС, бр. 38 од 31. маја 2019. год.)


Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима („Службени гласник РС“, бр. 39 од 6. јуна 2019. год.)


Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години („Службени гласник РС, бр. 38/2019 и 51/2019) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија


Уредба о посебним условима за вршење промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244 („Службени гласник РС“, бр. 42 од 14. јуна 2019. год.)


Правилник о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 42 од 14. јуна 2019. год.)


Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС“, бр. 42 од 14. јуна 2019. год.)


Правилник о начину узимања узорака робе од стране царинског органа („Службени гласник РС“, бр. 42 од 14. јуна 2019. год.)


Одлука о превременом откупу и поништењу државних хартија од вредности („Службени гласник РС“, бр. 42 од 14. јуна 2019. год.)


Одлука о поништењу дела емисије државних хартија од вредности („Службени гласник РС“, бр. 42 од 14. јуна 2019. год.)


Правилник о условима, критеријумима и елементима за опорезивање прихода по основу пружања угоститељских услуга („Службени гласник РС“, бр. 45 од 21. јуна 2019. год.)


Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 44 од 21. јуна 2019. год.)


Одлука о oткупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту пре рока доспећа, 05 број 48-6155/2019-1 („Службени гласник РС“, бр. 44 од 21. јуна 2019. год.)


Одлука о oткупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту пре рока доспећа, 05 број 48-6152/2019-1 („Службени гласник РС“, бр. 44 од 21. јуна 2019. год.)


Правилник о начину вршења накнадне контроле („Службени гласник РС“, бр. 48 од 05. јула 2019. год.)


Правилник о начину вршења унутрашње контроле („Службени гласник РС“, бр. 48 од 05. јула 2019. год.)


Правилник о царинским обележјима („Службени гласник РС“, бр. 48 од 05. јула 2019. год.)претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд