Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Zakoni

Zakoni
Pretraga go

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, ZUG, Švajcarska („Službeni glasnik RS“, br. 31 od 29. aprila 2019. god.)


Zakon o alternativnim investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“, br. 73/2019)


Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima („Službeni glasnik RS“, br. 31 od 29. aprila 2019. god.)


Zakon o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 84 od 29. novembra 2019. god.)


Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018 i 49/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o carinskoj službi („Službeni glasnik RS“, br. 95 od 08. decembra 2018. god.)


Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018)


Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (II faza) "Službeni glasnik RS", broj 95/2018


Carinski zakon („Službeni glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016) - prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija


Zakon o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 62/2006), sa izmenama i dopunama („Sl. glasnik RS“, br. 47/11 i 93/12) i izmenama („Sl. glasnik RS“, br. 83/16 – primenjuje se od 1. januara 2017. godine)


Tarifa republičkih administrativnih taksi − prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija („Sl. glasnik RS“, br. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-dr.zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16 i 61/17) − sa usklađenim iznosima od 01.07.2018. godine („Sl. glasnik RS“, br. 50/18)


Zakon o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 93/2012, 119/2012, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 55/2015, 103/2015, 108/2016 i 30/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd (Projekat obnovljive energije Kostolac – vetropark) („Sl. glasnik RS“, br. 30 od 20. aprila 2018. god.)


Zakon o deviznom poslovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 93/2012 - dr. zakon, 119/2012, 139/2014 i 30/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011, 93/2012 - dr. zakon, 30/2018 i 95/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 - ispravka, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018 i 72/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 - ispravka, 23/2003 - ispravka, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakonik, 62/2006 - dr. zakon, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispravka, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91-2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 i 95/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 73/2019)


Zakon o reviziji („Službeni glasnik RS“, br. 73/2019)


Zakon o faktoringu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnikaprethodna 1 2 3 4 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd