Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Dokumenti > Mišljenja i Objašnjenja

Mišljenja i Objašnjenja
Pretraga go

Objašnjenje u vezi nastanka obaveze po osnovu poreza na imovinu za zgrade u izgradnji, bez građevinske dozvole, odnosno za koje je protekao propisani period od pravosnažnosti građevinske dozvole, na kojima su izvedeni grubi građevinski radovi sa konstruktivnim sklopom


Objašnjenje o postupku zajedničkog dogovaranja prema međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja


Da li postoji obaveza izdavanja faktura za isplatu sredstava za sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti javnog informisanja, kao i mogućnost oslobađanja od plaćanja PDV-a na tu transakciju?


Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2018. godinu


Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2017. godinu


Objašnjenje u vezi oporezivanja akcizom kafe od 1. januara 2018. godine


Mogućnost pružanja cash-back usluge u Republici Srbiji (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-630/2017-08 od 5.9.2017. god.)


Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa


Objašnjenje najčešćih pitanja i nedoumica u vezi sa Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, 4.9.2017. godine


Objašnjenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga prevoza dobara koje se pružaju poreskom obvezniku, od 1. aprila 2017. godine


Objašnjenje u vezi određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava i drugih pokretnih stvari, od 1. aprila 2017. godine


Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2016. godinu, 20.3.2017. godine


Poreski tretman primanja u vidu novčane naknade koju u slučaju prestanka radnog odnosa poslodavac isplaćuje zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-274/2014-04 od 17.10.2016. god.)


Objašnjenje u vezi sa ostvarivanjem olakšica za zapošljavanje novih lica kada je ugovor o radu zaključen na određeno vreme, br. 112-01-200/2016-04, 1.4.2016. godine


Objašnjenje o poreskom punomoćniku stranog lica za svrhu primene Zakona o PDV i njegovom evidentiranju za obavezu plaćanja PDV, br. 011-00-1180/2015-04 od 23.5.2016. god.


Objašnjenje o mestu prometa usluge ustupanja igrača na neodređeno, odnosno određeno vreme, sa aspekta primene Zakona o PDV, br. 011-00-01325/2015-04 od 31.3.2016. god.


Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2015. godinu. br. 413-00-43/2016-04 od 17. marta 2016. godine


Objašnjenje o primeni člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost u oblasti građevinarstva, broj 011-00-1180/2015-04, od 10.11.2015.


Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza najviše do 60 rata, shodno zakonu koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, broj 011-00-202/2016-04 od 16. marta 2016. godine


Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2014. godinuprethodna 1 2 3 4 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd