Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > ORGANI UPRAVE > Uprava za igre na sreću

Uprava za igre na sreću
Pretraga go

Zoran Gašić - v.d. direktora

Nadležnosti Uprave:

 • utvrđuje predlog kataloga o vrstama igara na sreću, koji donosi ministar finansija;
 • daje saglasnost na odluku Državne lutrije Srbije o priređivanju klasične igre na sreću;
 • sprovodi postupak javnog poziva za davanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, u skladu sa postupkom davanja dozvole, priprema nacrt akta Vlade o davanju i oduzimanju dozvole i obavlja druge stručne poslove u vezi sa davanjem i oduzimanjem dozvole;
 • daje i oduzima odobrenja, odnosno saglasnosti za priređivanje igara na sreću;
 • utvrđuje visinu naknada za koje daje odobrenja i saglasnosti;
 • vrši kontrolu plaćanja naknada za sve igre na sreću;
 • vrši procenu vrednosti nagradnog fonda za priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama;
 • priprema predlog ugovora o međusobnim pravima i obavezama o priređivanju klasičnih igara na sreću, koji se zaključuje sa Državnom lutrijom Srbije;
 • daje odobrenje za promenu prostora u kome će se priređivati igre na sreću u igračnici, automat klubu, odnosno kladionici;
 • daje i oduzima odobrenje za držanje riziko depozita za osiguranje isplata dobitaka u skladu sa ovim zakonom;
 • daje dozvole za promotivne žetone koji se ne mogu otkupiti novcem;
 • određuje svog predstavnika u komisijama za izvlačenje, odnosno utvrđivanje dobitaka u klasičnim igrama na sreću;
 • izdaje posebne oznake koje se ističu na ulazu u igračnicu, automat klub ili kladionicu;
 • izdaje nalepnice za automate i stolove;
 • učestvuje u pripremi propisa iz svoje nadležnosti;
 • odobrava promenu mesta ili dana izvlačenja dobitaka, u skladu sa ovim zakonom;
 • vodi evidencije o poslovima iz svoje nadležnosti;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa ovim i drugim zakonom.

LINK Posetite sajt Uprave za igre na sreću

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd