Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Arhiva > Arhiva - budžetski korisnici

Arhiva - budžetski korisnici
Pretraga go
Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu


Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Limiti 2018-2020

Instrukcija za projekte koji se finansiraju iz evropskih fondova (IPA) 2018 - 2020

Prilog 1 - Pregled planiranih sredstava za plate u 2018. godini

Prilog 2a i 2b - Pregled kapitalnih projekata u periodu od 2018.-2020. godine

Prilog 2c - zahtev za finansiranje novog kapitalnog projekta

Prilog 3a i 3b - Pregled projektnih zajmova i donacija

Prilog 4 - IPA 2013. - Pregled projekata/sektorskih programa za decentralizovano upravljanje, sa projekcijama budžeta

Prilog 5 - Sredstva budžeta namenjena za teritoriju APV

Prilog 6 - Sredstva budžeta namenjena za teritoriju AP KiM

Prilog 7 - Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke

Prilog 8 - Agencije

Prilog 9 -Podaci o komisijama i drugim stalnim i privremenim radnim telima


Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2018 – 2020. godine

Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti  finansiranja za period 2018 – 2020.  godine

Korisničko uputstvo za rad u aplikaciji za pripremu budžeta

Prilog 1 – Pregled planiranih sredsatva za plate u 2017. godini

Prilozi 2 i 2a -  Pregled kapitalnih projekata u periodu 2018 – 2020. godine po prioritetima i po izvorima i kontima

Prilog 2b - Zahtev za uključivanje u prioritetne oblasti finansiranja novog kapitalnog projektaPlan uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta Republike Srbije za 2018. godinu, 31. mart 2017. godineUputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu


Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Uputstvo za pripremu programskog budžeta

Instrukcija za projekte koji se finansiraju iz evropskih fondova (IPA)

Tehničko uputstvo

Planirani limiti za pripremu budžeta za 2017. sa projekcijama za 2018. i 2019.


Prilog 1 - Pregled planiranih sredstava za plate u 2017. godini

Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata u periodu od 2017.-2019. godine

Prilog 3 - Pregled projektnih zajmova

Prilog 4 - IPA 2013. - Pregled projekata/sektorskih programa za decentralizovano upravljanje, sa projekcijama budžeta

Prilog 5 - Sredstva budžeta namenjena za teritoriju APV

Prilog 6 - Sredstva budžeta namenjena za teritoriju AP KiM

Prilog 7 - Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke

Prilog 8 - Agencije

Prilog 9 -Podaci o komisijama i drugim stalnim i privremenim radnim telima

Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu


Propratni dopis ministra finansija

Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Sumarna instrukcija za unos elemenata programskog budžeta

Instrukcija za obezbeđivanje iznosa sufinansiranja projekata koji se finansiraju iz bilateralnog programa pomoći Kraljevine Norveške Republici Srbiji za 2012. 2013. 2014. i 2015. godinu

Instrukcija za projekte koji se finansiraju iz evropskih fondova (IPA)

Tehničko uputstvo

Prilog 1 - Pregled planiranih sredstava za plate u 2016. godini

Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata u periodu od 2016.-2018. godine

Prilog 2a - Pregled kapitalnih projekata u periodu od 2016.-2018. godine za JLS

Prilog 3 - Pregled projektnih zajmova

Prilog 4 - IPA 2013. - Pregled projekata/sektorskih programa za decentralizovano upravljanje,  sa projekcijama budžeta

Prilog 5 - Sredstva budžeta namenjena za teritoriju APV

Prilog 6 - Sredstva budžeta namenjena za teritoriju AP KiM

Prilog 7 - Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke

Prilog 8 - AgencijeUputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2016. godinu


Prilog 1 - Pregled planiranih sredstava za plate  u 2015. godini

Tabela 1 i 2 - PROJEKCIJA PLATA DO KRAJA 2015. GODINE -realizacija/plan do kraja 2015.godine

Uputstvo za izradu programskog budžeta

Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

Instrukcija za projekte koji se finansiraju iz evropskih fondova (IPA)

Instrukcija za obezbeđivanje iznosa sufinansiranja projekata koji se finansiraju iz bilateralnog programa pomoći Kraljevine Norveške Republici Srbiji za 2012. i 2013. godinu

Uputstvo za planiranje budžeta projekata (su)finansiranih iz projektnih i programskih zajmova

Tehničko uputstvo

Limiti 2015.-2017.

Pismo

Prilog 1 - Sredstva za plate i broj zaposlenih

Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata

Prilog 3 - Pregled projektnih zajmova

Prilog 4 - Pregled projekata koji se finansiraju iz IPA

Prilog 5 - Sredstva budžeta namenjena za teritoriju APV

Prilog 6 - Sredstva budžeta namenjena za teritoriju AP KiM

Prilog 7 - Doplatna poštanska markica

Prilog 8 - Agencije

Obrazac - Plan dinamike popunjavanja slobodnih radnih mesta i potrebe angažovanja novih lica
Uputstvo za izradu programskog budžeta, april 2017.

Plan uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta Republike Srbije za 2017. godinu, 31. mart 2016. godine
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd