Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > О МИНИСТАРСТВУ > Интерна акта

Интерна акта
Претрага go

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама


Прaвилник o ближeм урeђивaњу пoступкa jaвнe нaбaвкe, 6.11.2018


Директива о коришћењу мобилних телефона, средстава репрезентације и моторних возила у Министарству финансија (08 Број 401-00-200/2013 од 29.3.2013, 08 Број 401-00-200/1/2013 од 2.10.2013, 08 Број 401-00-3371/2017 од 19.12.2017.) - пречишћен текст


Инструкција о коришћењу службених возила (08 Број 404-05-9/2014 од 21.1.2014, 08 Број 404-01-127/2014 од 28.7.2014, 08 Број 404-01-187/2017 од 19.12.2017) - пречишћен текст


Стратегија управљања ризицима Министарства финансија, јануар 2018. године


Прaвилник o ближeм урeђивaњу пoступкa jaвнe нaбaвкe, прeчишћeн тeкст, 20.12.2017.


Правилник о изменама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, број 110-00-00491/1/2015-08 од 18. децембра 2017. године


Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Mинистарству финансија (08 Број: 110-00-525/2015)


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (унутар Министарства финансија), број: 110-00-00491/2015-08, 9. новембар 2015. године


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, број: 110-00-113/2014-27, од 26. 3. 2014. године


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд