Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Zapošljavanje - Konkursi > Konkursi za izvršilačka radna mesta

Konkursi za izvršilačka radna mesta
Pretraga go
Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Grupi za osiguranje nepokretnosti - Sektor za finansijski sistem, oglašenog tekstom oglasa o internom konkursu od 4.11.2019. godine:

Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija za popunjavanje radnih mesta oglašenih tekstom oglasa o javnom konkursu od 23.10.2019. godine:

LINK PRAG – Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU
LINK Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

LINK Program ekonomskih reformi 2019-2021

LINK Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

LINK Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

LINK Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine

LINK Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II)
Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija za popunjavanje radnih mesta oglašenih tekstom oglasa o javnom konkursu od 11.9.2019. godine:


Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija za popunjavanje radnih mesta oglašenih tekstom oglasa o javnom konkursu od 21.8.2019. godine:bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd