Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Запошљавање - Конкурси > Конкурси за извршилачка радна места

Конкурси за извршилачка радна места
Претрага goМатеријали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за попуњавање радних места оглашених текстом огласа о јавном конкурсу од 27.11.2019. године:

Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за попуњавање извршилачког радног места у Групи за осигурање непокретности - Сектор за финансијски систем, оглашеног текстом огласа о интерном конкурсу од 4.11.2019. године:
LINK Закон о буџетском систему

LINK Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору

LINK Приручник за финансијско управљање и контролу

LINK Консолидовани извештај за 2018. годинуМатеријали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за попуњавање радних места оглашених текстом огласа о јавном конкурсу од 23.10.2019. године:

LINK ПРАГ – Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ
LINK Споразум о стабилизацији и придруживању

LINK Програм економских реформи 2019-2021

LINK Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније

LINK Закон о закључивању и извршавању међународних уговора

LINK Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године

LINK Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)


PDF Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија према шифрама пријава (конкурс оглашен 23.10.2019. године, рок за подношење пријава је истекао 31.10.2019. године)

PDF Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Одељење за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније (АФКОС), према шифрама пријава (конкурс оглашен 23.10.2019. године, рок за подношење пријава је истекао 31.10.2019. године)Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за попуњавање радних места оглашених текстом огласа о јавном конкурсу од 11.9.2019. године:
Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за попуњавање радних места оглашених текстом огласа о јавном конкурсу од 21.8.2019. године:


LINK ПРАГ – Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд