Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Запошљавање - Конкурси > Конкурси за извршилачка радна места

Конкурси за извршилачка радна места
Претрага go
Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за попуњавање извршилачког радног места у Групи за осигурање непокретности - Сектор за финансијски систем, оглашеног текстом огласа о интерном конкурсу од 4.11.2019. године:
LINK Закон о буџетском систему

LINK Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору

LINK Приручник за финансијско управљање и контролу

LINK Консолидовани извештај за 2018. годинуМатеријали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за попуњавање радних места оглашених текстом огласа о јавном конкурсу од 23.10.2019. године:

LINK ПРАГ – Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ
LINK Споразум о стабилизацији и придруживању

LINK Програм економских реформи 2019-2021

LINK Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније

LINK Закон о закључивању и извршавању међународних уговора

LINK Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године

LINK Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за попуњавање радних места оглашених текстом огласа о јавном конкурсу од 11.9.2019. године:
Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за попуњавање радних места оглашених текстом огласа о јавном конкурсу од 21.8.2019. године:


LINK ПРАГ – Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд