Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Царина
1. Шта се сматра пошиљком некомерцијалног карактера коју може примати физичко лице путем поштанске пошиљке у смислу ослобођења од плаћања царине?
2. Може ли физичко лице само поднети јединствену царинску исправу (ЈЦИ) царинском органу или мора ангажовати шпедитера?
3. Како изгледа поступак царињења у поштанском промету?
4. Која су сва потребна документа за царињење?
5. Како се одређује царинска вредност робе?
6. Који су трошкови царињења поштанских пошиљки, у погледу царинских органа?
7. Која су права декларанта, односно увозника код утврђивања царинске вредности и могућност приговора на утврђену царинску вредност?
8. Каква је процедура приликом враћања у иностранство увезене робе због рекламације?
9. Каква је разлика у поступку царињења обичних поштанских пошиљки, које стижу редовним поштанским током у односу на експресне пошиљке које преносе компаније брзе доставе (тзв. курирске службе)?
10. Како се врши доказивање трансакцијске вредности робе у поштанској пошиљци када не постији рачун у папирном облику, него је рачун послат у електронској форми?
11. Коме могу да пријавим некоректан рад царинских службеника?
12. Коме да се обратим за информације о плаћању царинског дуга и царинским гаранцијама Управи царине?
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд