Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Општа питања
1. Какав је поступак за добијање стручног мишљења Министарства финансија?
2. Како да добијем потврду ради остваривања права из уговора о избегавању двоструког опорезивања?
3. Да ли особе са инвалидитетом имају неке повластице при увозу аутомобила?
4. Где могу да добијем информације о сервисирању старе девизне штедње и зајма за привредни развој Србије?
5. Где могу да добијем информације о условима приређивања игара на срећу?
6. Где се могу добити детаљне информације о свему што је потребно за отварање мењачнице?
7. Да ли су инвалиди са телесним оштећењем од 100% ослобођени плаћања ПДВ – а на увоз аутомобила? Коме се треба обратити за потребну документацију?
8. Ако се износи 10.000 евра у иностранство, колико може да се изнесе динара?
9. Која институција је надлежна за контролу рада банака?
10. Коме је у Министарству финансија потребно упутити захтев за хитну неутралну контролу предузећа које тренутно илегално и сасвим незаконито ради ( не послује преко рачуна, нередовно уплаћује дневне пазаре, избегава плаћање пореза и др.).
11. Коме да пријавим фирму чији радници не дају фискалне рачуне познатим купцима?
12. Коме се подносе захтеви за добијање дозволе за трговину дуванским производима?
13. Коме се треба обратити за информације у вези стамбених кредита?
14. На који начин нерезидент - физичко лице може трансферисати средства у иностранство, остварена по основу продаје некретнине или давања у закуп станова, пословног простора и других непоректности у Србији?
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд