Преузмите документ:

Прoтoкoл o рeгулисaњу мeђусoбних oднoсa измeђу Влaдe РС и кoмпaниje Фиjaт aутoмoбили Србиja, 22.03.2013.

Уредба о условима и начину подстицања производње и продаје путничких возила произведених у Републици Србији у 2013. годиниhttp://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=9176