План јавних набавки за 2017. годину можете да преузмете овде

План јавних набавки за 2016. годину можете да преузмете овде

План набавки Министарства финансија за 2015. годину

План набавки Министарства финансија за 2014. годину

План набавки Министарства финансија за 2013. годинуДетаљније податке о јавним набавкама можете пронаћи овде.Извештаје о закљученим уговорима о јавним набавкама можете видети на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке: http://www.ujn.gov.rs/ci/izvestaji/izvestaji_ujnhttp://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=8739