Република Србија
Министарство финансија

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 7/8, јул - август
2010.
ИССН 0354-3242

Садржај:


ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ


Порез на додату вредност
Порез на добит правних лица
Порези на имовину
Порези на употребу, држање и ношење добара

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

ЈАВНИ РАСХОДИ

Јавне набавке

ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПОДСЕТНИК


Преузмите цео документ:

PDF Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул - август 2010
http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=7359