Република Србија
Министарство финансија


Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
БРОЈ 6, јун 2008.
ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ  ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ
• Порез на додату вредност
• Порез на добит предузећа
• Порези на имовину
• Порез на доходак грађана

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ЦАРИНЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ЈАВНИ РАСХОДИ
• Јавне набавке


ПОДСЕТНИК

PDF Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2008

http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=6242