Република Србија
Министарство финансија

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
БРОЈ 7 и 8, јул и август 2007
ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
· ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
· ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА
· ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ
· ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

ТАКСЕ

ЦАРИНЕ

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

ЈАВНИ РАСХОДИ
· ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

ПОДСЕТНИК


Преузмите цео документ:

PDF Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул - август 2007

http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=6166