На седници Владе одржаној 17. октобра 2019. године утврђен је Предлог закона о допунама Закона о Царинској тарифи, који је упућен у даљу процедуру у Народну скупштину републике Србије.

http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14973