Полазне основе за израду текста Нацрта закона о контроли државне помоћи

http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14742