Република Србија
Министарство финансија

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 2, фебруар 2019
ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ


Порез на додату вредност
Порез на добит правних лица
Порези на имовину
Порез на доходак грађана

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

ТРОШКОВИ ПРУЖАЊА ЈАВНЕ УСЛУГЕ


ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ
РАЧУНОВОДСТВО

РЕВИЗИЈА


ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2019http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14360