Члан 1.

Потврђује се Финансијски уговор Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је потписан у Београду, 23. новембра 2018. године, у оригиналу на енглеском језику.

http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14298