Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о узајамној помоћи у царинским питањима, сачињен у Београду, 12. октобра 2018. године, у оригиналу на српском, хебрејском и енглеском језику.

http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14296