Инструкција за предлагање приоритетних области  финансирања за период 2020 – 2022. године

Прилог 1 - Планирана средства за плате

Прилог 2а  - Образац КИ - Образац за предлагање идеје капиталног пројекта

Прилог 2б - Образац КР - Захтев за финансирање капиталног пројекта чија је реализација у току

Прилог 2ц - Образац КФ - Захтев за финансирање новог капиталног пројекта

БИС Корисничко упутство за рад у апликацији за припрему буџетаhttp://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14292