Јавни позив за откуп државних хартија од вредности Републике Србијеhttp://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14151