Оглас за финансијског саветника за продају удела у Комерцијалној банци АД Београдhttp://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14013