Молимо све заинтересоване да своје коментаре и сугестије на Прелиминарну листу структурних реформи доставе на следећу електронску адресу: erp@mfin.gov.rs до 28. новембра 2018. године.

Последњи документ ЕРП 2018-2020 као и Препоруке ЕКОФИН Савета из маја 2018. године, могу се наћи на следећим интернет страницама:

ЕРП 2018-2020

Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања
http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13881