Република Србија
Министарство финансија

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 1, јануар 2018.
ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност
Порез на добит правних лица
Порези на имовину
Порези на употребу, држање и ношење добара
Порески поступак и пореска администрација

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

АКЦИЗЕ

ЦАРИНЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Обављање плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2018



http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13573