Правилник о изменама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, број 110-00-00491/1/2015-08 од 18. децембра 2017. годинеhttp://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13492