Рачуноводство и ревизија


PDF ЗАКОН О РАЧУНОВОДСТВУ
 

PDF Закон о рачуноводству и ревизији 03.02.2010. године

PDF Закон о рачуноводству и ревизији 25.5.2006. године

PDF Закон о ревизији
PDF Зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa oбaвљaњe рeвизиje
PDF Зaхтeв зa издaвaњe лицeнцe зa oбaвљaњe рeвизиje, сa пoтврдoм
PDF Зaхтeв зa прoдужeњe лицeнцe зa oбaвљaњe рeвизиje


Преузимање акционарских друштава

PDF Закон о преузимању акционарских друштава (“Службени гласник РС”, бр. 46/2006)

PDF Закон о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава (“Службени гласник РС”, бр. 107/2009)

PDF Закон о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава (“Службени гласник РС”, бр.  99/2011)Осигурање депозита

Закон о осигурању депозита ("Службени гласник РС", бр. 14/2015)

PDF Закон о осигурању депозита - пречишћен текст, 18.2.2009. године

PDF Закон о изменама и допунама закона осигурању депозита, 22.12.2008. године

PDF Закон о осигурању депозита, 15.7.2005. године

Закон о Агенцији за осигурање депозита ("Службени гласник РС", бр. 14/2015)

PDF Закон о Агенцији за осигурање депозита - пречишћен текст, 18.2.2009. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о Агенцији за осигурање депозита, 22.12.2008. године

PDF Закон о агенцији за осигурање депозита, 15.7.2005. годинеБанке и друштва за осигурање


PDF Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање - пречишћен текст, 18.2.2009. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, 22.12.2008. године

PDF Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, 15.7.2005. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о банкама и другим финансијским организацијама, 18.7.2003. годинеТржиште капитала

Закон о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011)

Закон о изменама и допунама Закона о птржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 112/2015)

PDF Закон о допуни закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, 21.5.2004. године
 
PDF Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, 25.5.2006. годинеИнвестициони фондови

Закон о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима, 2.11.2011. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о инвестиционим фондовима, 27.1.2009. године

PDF Закон о инвестиционим фондовима, 25.5.2006. годинеДобровољни пензијски фондови и пензијски планови

Закон о изменама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, 2.11.2011. године

PDF Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, са изменама и допунама ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005 и 31/2011)

PDF Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, 29.9.2005. годинеГаранцијски фонд

PDF Закон о изменама закона о гаранцијском фонду, 15.7.2005. године


Девизно пословање

Закон о  девизном пословању, са изменама и допунама ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012 и 139/2014)

PDF Закон о агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије, 15.7.2005. године


PDF Закон о изменама и допунама закона о финансијском лизингу, 15.7.2005. године


PDF Закон о обавезном осигурању у саобраћају, са изменама и допунама

Закон о факторингу ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013)http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13176