Република Србија
Министарство финансија

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 3, март 2017
ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ


Порез на додату вредност
Порез на добит правних лица
Порези на имовину
Порез на доходак грађана
Порески поступак и пореска администрација

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

АКЦИЗЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ


Рачуноводство

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2017http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13133