Објашњење у вези са одређивањем места промета услуга превоза добара које се пружају пореском обвезнику, од 1. априла 2017. годинеhttp://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13117