Износ по кандидату за који је потребно положити јемство је 29.170.909,00 динара.

Депозитни рачун за уплату средства изборног јемстваhttp://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13079