1. УВОДНИ ДЕО

Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма коју је Влада усвојила 25. септембра 2008. године („Службени гласник РС”, број 89/08) била је прва национална стратегија Републике Србије у овој области. Национална стратегија из 2008. године имала је изузетно значајан циљ, наиме да ефикасно успостави комплексан и свеобухватан систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма.

Национална стратегија из 2008. године предвидела је препоруке за унапређење система Републике Србије за борбу против прања новца и финансирања тероризма, и то на законодавном, институционалном и оперативном плану, као и у погледу стручног усавршавања и обуке. Таква концепција стратегије је била примерена том тренутку развоја система и била је усмерена на задовољавање међународних стандарда. Стратегија је испунила свој основни циљ – успостављање система за борбу против прања новца и финансирања тероризма.

Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма

Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма
http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12061