Текућа макроекономска кретања, 27.10.2015.

Саопштење

PDF Табела 1: Основни индикатори макроекономских кретања, 27.10.2015. године

PDF Табела 2. Примања и издаци буџета Републике Србије, према Закону о буџету,  27.10.2015. године

PDF Табела 3. Консолидовани биланс државе у периоду 2005. - 2015. године, 27.10.2015. године

PDF Табела 4. Консолидовани биланс државе по нивоима власти, јануар-септембар  2015. године, 27.10.2015. године

PDF Табела 5. Јавни дуг Републике Србије у периоду од 2000. године до 30.9.2015. године, 27.10.2015. године

PDF Табела 6. Упоредни преглед стања јавног дуга на дан 30. септембар 2015. године, 27.10.2015. године

http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=11573