Република Србија
Министарство финансија

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 12, децембар 2014.
ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност
Порез на добит правних лица
Порези на имовину

Порески поступак и пореска администрација

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

ЦАРИНЕ

УМАЊЕЊЕ НЕТО ПРИХОДА ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Рачуноводство
Ревизија


ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, децембар 2014http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=11077