Република Србија
Министарство финансија

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 6, јун
2014.
ISSN 0354-3242

Садржај:


ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ


Порез на додату вредност
Порез на добит правних лица

ЦАРИНЕ

ЈАВНИ РАСХОДИ

Финансирање политичких активности

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Рачуноводство
Ревизија
Девизно пословање
Меница

ПОДСЕТНИК


Преузмите цео документ:

PDF Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2014
http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=10629