Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Organizacione jedinice > Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Verica Ignjatović - v.d. pomoćnika ministra

Tel: +381 11 364 26 32

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije obavlja normativne, studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove koji se odnose na: koordinaciju procesa pridruživanja i procesa pristupanja EU iz nadležnosti Ministarstva; praćenje sprovođenja obaveza Ministarstva u procesu evropskih integracija i izvršavanja obaveza Ministarstva iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju; praćenje procesa pregovora o pristupanju Republike Srbije EU; koordinacija rada pregovaračkih grupa u kojima je Ministarstvo imenovano kao vodeća, ili deli ulogu vodeće institucije, tokom svih faza pregovora o članstvu; praćenje rada svih pregovaračkih grupa; izrada materijala Ministarstva za strateška dokumenta Republike Srbije u procesu evropskih integracija; programiranje, priprema, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata finansiranih iz EU fondova iz nadležnosti Ministarstva; programiranje, priprema i praćenje sprovođenja projekata finansiranih iz bilateralnih izvora iz nadležnosti Ministarstva; koordinaciju u oblasti bilateralne, regionalne i multilateralne međunarodne saradnje iz delokruga nadležnosti Ministarstva; koordinaciju i izradu strateških dokumenata ''Program ekonomskih reformi'' i ''Program reforme upravljanja javnim finansijama'', koordinira rad savetnika za pitanja finansija u Stalnoj misiji Republike Srbije pri Evropskoj komisiji u Briselu.

U Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije obavljaju se poslovi u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica:

1. Odsek za koordinaciju poslova evropskih integracija,
2. Odsek za programiranje projekata finansiranih iz sredstava EU i razvojne pomoći.
3. Odsek za sprovođenje projekata finansiranih iz sredstava EU i razvojne pomoći
4. Grupa za koordinaciju poslova međunarodne saradnje.

Za više informacija pogledajte Informator o radu.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd