Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Organizacione jedinice > Sektor - Centralna jedinica za harmonizaciju

Sektor - Centralna jedinica za harmonizaciju
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Spomenka Vircburger - v.d. pomoćnika ministra

Tel: : +381 11 364 28 02
Faks: +381 11 364 28 01

Sektor - Centralna jedinica za harmonizaciju obavlja normativne, studijsko-analitičke, upravne, stručno-obrazovne i nadzorne poslove u oblasti interne finansijske kontrole u javnom sektoru (IFKJ), koji se odnose na: predlaganje donošenja, izmena i dopuna propisa iz nadležnosti Ministarstva; izradu dokumenata javnih politika iz oblasti interne finansijske kontrole u javnom sektoru (IFKJ); unapređenje i razvoj sistema IFKJ; utvrđivanje i razvoj metodologije i standarda u oblasti uspostavljanja, razvoja i sagledavanja kvaliteta finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u javnom sektoru u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom EU, u cilju obezbeđivanja jedinstvenog načina rada u Republici Srbiji; pripremu priručnika, smernica i uputstava; pripremu programa i koordinaciju aktivnosti u organizaciji i sprovođenju obuke rukovodilaca i zaposlenih zaduženih za finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru; sagledavanje kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrole; davanje stručnih mišljenja i zauzimanje stavova u vezi sa uspostavljanjem, razvojem i obezbeđivanjem kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrole; savetovanje ministra u vezi sa pitanjima finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru; organizovanje razmene iskustava u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole; izradu i konsolidovanje godišnjih i drugih izveštaja o stanju i kvalitetu sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru; utvrđivanje i razvoj metodologije i standarda rada interne revizije u javnom sektoru u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom EU u cilju obezbeđivanja jedinstvenog načina rada u Republici Srbiji; pripremu priručnika i kodeksa strukovne etike internih revizora; pripremu programa i koordinacije aktivnosti u organizaciji sprovođenja obuke internih revizora; organizaciju ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru; izdavanje sertifikata ovlašćenim internim revizorima u javnom sektoru; vođenje registra ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru; vođenje registra povelja interne revizije u javnom sektoru; vođenje registra kontinuiranog stručnog usavršavanja internih revizora; sprovođenje i koordinacija nadzora nad usaglašenošću načina organizovanja i rada internih revizora sa propisima i uputstvima; sagledavanje kvaliteta interne revizije u javnom sektoru; savetovanje ministra po pitanjima interne revizije u javnom sektoru; organizovanje razmene iskustava u oblasti interne revizije; konsolidovanje godišnjih izveštaja korisnika javnih sredstava o radu interne revizije u javnom sektoru; izradu objedinjenog izveštaja o stanju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u javnom sektoru u Republici Srbiji; saradnju sa drugim državnim organima i međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima, kao i druge poslove koji spadaju u delokrug Sektora.

U Sektoru - Centralna jedinica za harmonizaciju obavljaju se poslovi u okviru užih unutrašnjih jedinica:

1. Grupa za metodologiju uspostavljanja i razvoja sistema finansijskog upravljanja i kontrole
2. Grupa za sagledavanje kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrole
3. Grupa za metodologiju rada i razvoj interne revizije
4. Grupa za praćenje kvaliteta rada interne revizije
5. Grupa za obuke u oblasti finansijkog upravljanja i kontrole i interne revizije

Poslovi Sektora - Centralna jedinica za harmonizaciju, u cilju veće efikasnosti i ekonomičnosti, realizuju se u sedištu Sektora sa sedištem u Beogradu i u područnoj jedinici za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu sa sedištem u Novom Sadu.

Za više informacija pogledajte Informator o radu.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd