Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Organizacione jedinice > Sektor za finansijski sistem

Sektor za finansijski sistem
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Filip Šanović - v.d. pomoćnika ministra

Tel: +381 11 364 27 41
Faks: +381 11 361 90 05

Sektor za finansijski sistem obavlja normativne, studijsko-analitičke i upravne poslove, koji se odnose na: pripremu zakona i drugih propisa kojima se uređuje dinarski i devizni platni sistem; bankarski sistem; privatizaciju banaka; sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka i društava za osiguranje; poslove vezane za praćenje rada organa upravljanja u bankama i društvima za osiguranje čiji je akcionar Republika Srbija, njihovih poslovnih rezultata, kao i organizovanje i sprovođenje postupka prodaje akcija u njima; uslove kojima se propisuje sistem zaštite depozita banaka; nebankarske finansijske institucije; menicu i ček; stope zatezne kamate; životna i neživotna osiguranja, poslove vezane za osiguranje bankarskih kredita u skladu sa prioritetima ekonomske politike (osiguranje stambenih kredita), dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove; privatizaciju društava za osiguranje; računovodstvo i reviziju; sistem hartija od vrednosti i tržišta kapitala; uspostavljanje i realizaciju vansudske hipoteke kao sredstva obezbeđenja i naplate potraživanja; profesiju procenitelja vrednosti nepokretnosti; vođenje postupaka i donošenje rešenja u prvostepenom postupku u vezi sa propisima iz nadležnosti Sektora; praćenje i usaglašavanje regulative iz oblasti finansijskog sistema sa standardima međunarodnih organizacija, međunarodnih sporazuma i konvencija, kao i druge poslove vezane za uređivanje, primenu i efekte sistema i politike domaćeg i međunarodnog sistema plaćanja i platnog prometa, bankarstva, nebankarskih finansijskih institucija, hartija od vrednosti, osiguranja, računovodstva i revizije.

U Sektoru za finansijski sistem obavljaju se poslovi u okviru užih unutrašnjih jedinica:

 1.  Odsek za računovodstvo i reviziju
 2.  Grupa za hartije od vrednosti i tržište kapitala
 3.  Odeljenje za bankarstvo
 4.  Grupa za osiguranje i nepokretnosti
 5.  Grupa za platni sistem i nebankarske finansijske institucije


Za više informacija pogledajte Informator o radu.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd