Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > О МИНИСТАРСТВУ > Услуге > Пружање информација од јавног значаја

Пружање информација од јавног значаја
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу одредби Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, Бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), информације и документи којима располаже Министарство финансија, а који су настали у раду или у вези са радом овог Министарства доступни су свакоме ради остварења и заштите интереса јавности да зна, остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва.

Захтев за остваривање права на приступ информацијама може се поднети:

  • писаним путем на адресу: Министарство финансија, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд
  • предајом непосредно Пријемној канцеларији Управе за заједничке послове републичких органа, Београд, улица Немањина бр. 22-26

Усмени захтев у вези са остваривањем права на приступ информацијама саопштава се у записник у писарници Министарства финансија, Кнеза Милоша бр. 20, соба бр. 19, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију.

Сви захтеви за приступ информацијама насловљени на овлашћено лице а који су пристигли у писарницу Министарства финансија путем поште или су предати у писарницу, упућују се овлашћеном лицу.

PDF Захтев за приступ информацији од јавног значаја

 

Услуга је објављена на веб презентацији Министарства финансија, у Информатору о раду Министарства финансија и на порталу еУправа.

Информатор о раду Министарства финансија

Портал еУправаbullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд