Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12 ,59/13, 100/14)

Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12 ,59/13, 100/14)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 3. став 4. Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС", број 135/04) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

УРЕДБУ
о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе

(„Службени гласник РС“, бр. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12 ,59/13, 100/14)

 

Члан 1.

Овом уредбом одређују се делатности код чијег обављања, полазећи од техничких и функционалних карактеристика фискалне касе и специфичности обављања тих делатности, не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе из члана 3. ст. 1. и 2. Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС", број 135/04 - у даљем тексту: Закон).

Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12 ,59/13, 100/14)

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд