Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Organizaciona struktura > Sekretar Ministarstva finansija

Sekretar Ministarstva finansija
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Ana Radević, v.d. sekretara Ministarstva finansija

Sekretarijat Ministarstva obavlja poslove od zajedničkog interesa za Ministarstvo, i to kadrovske, finansijske i informatičke, a koji se odnose na: usmeravanje, organizovanje, objedinjavanje i usklađivanje rada unutrašnjih jedinica Ministarstva i drugih poslova od zajedničkog interesa za Ministarstvo; pripremu godišnjeg plana rada Ministarstva i godišnjeg izveštaja o radu Ministarstva kao sastavnih delova godišnjeg plana rada Vlade i godišnjeg izveštaja o radu Vlade; pripremu odgovora na poslanička pitanja upućena ministru i Vladi iz nadležnosti Ministarstva; izradu opštih akata koji nisu u delokrugu rada sektora kao i pojedinačnih akata iz nadležnosti Sekretarijata; pripremu predloga za postavljenja na položaju i imenovanja predstavnika ministarstva i Vlade u organe upravljanja organa i institucija a koje imenuje Vlada; izradu nacrta i predloga pravilnika kojima se utvrđuje unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta Ministarstva i organa uprave u sastavu Ministarstva; izradu rešenja kojima se rešava o pojedinim pravima iz radnog odnosa državnih službenika i nameštenika u Ministarstvu, normativne poslove iz oblasti ljudskih resursa kao i druge normativne poslove iz nadležnosti Ministarstva i organa uprave u sastavu Ministarstva; pripremu programa stručnog usavršavanja u oblastima iz nadležnosti Ministarstva; vođenje evidencija i upravljanje bazom podataka iz oblasti ljudskih resursa kao i druge evidencije iz oblasti radnih odnosa; planiranje i izvršenje finansijskog plana Ministarstva i pripremu finansijskog plana Ministarstva za tekuću godinu; sprovođenje postupka knjiženja i unosa podataka pokretne i nepokretne imovine Ministarstva u poslovne knjige Ministarstva; staranje o imovini Ministarstva i staranje o nepokretnoj imovini uprava u sastavu Ministarstva; analizu stanja nepokretne imovine uprava u sastavu, kao i usmeravanje i koordinacija rada uprava u sastavu na rešavanju imovinsko-pravnih odnosa na nepokretnoj imovini Ministarstva i uprava u sastavu; sprovođenje postupaka javnih nabavki za potrebe Ministarstva, praćenje realizacije javnih nabavki; bezbednost i zaštitu zaposlenih na radu, osiguranje imovine i zaposlenih u Ministarstvu; obavljanje poslova u vezi strateškog planiranja, statističko-evidencionih, kancelarijskih i organizacionih poslova za potrebe Ministarstva; staranje o nabavci opreme, stručne literature i kancelarijskog materijala; informatičke poslove za potrebe Ministarstva; poslove u vezi izveštavanja, finansijske kontrole i upravljanja iz delokruga Sekretarijata, kao i druge poslove od interesa za Ministarstvo.

U Sekretarijatu se obavljaju poslovi u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica:

1.   Odeljenje za pravne poslove
2.   Odeljenje za ljudske resurse
3.   Odsek za poslove imovine Ministarstva i javne nabavke
4.   Odeljenje za informatičke i administrativno-tehničke poslove
5.   Odeljenje za tehničko-operativne poslove
6.   Odeljenje za finansijske poslove
7.   Grupa za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole

Sekretar ministarstva za svoj rad odgovara ministru. Sekretar pomaže ministru u upravljanju kadrovskim, finansijskim, informatičkim i drugim pitanjima i u usklađivanju rada unutrašnjih jedinica ministarstva i sarađuje sa drugim organima. Sekretara ministarstva postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra, prema zakonu kojim uređuje položaj državnih službenika.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd