Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Centralna jedinica za harmonizaciju > Vesti > Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru

Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
U skladu sa obavezama određenim u Strategiji razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republike Srbije za period 2017–2020. godine, ministar finansija je doneo Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru (,,Službeni glasnik RS”, broj 15 od 8. marta 2019. godine). Pravilnikom su propisane oblasti, oblici i pravila stalnog profesionalnog usavršavanja internih revizora u skladu sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije.

Obaveza je ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru da stalno usavršavaju stečena znanja, veštine i sposobnosti radi održavanja stručnosti i kvaliteta svog rada, u skladu sa planom za profesionalnu obuku i profesionalni razvoj koji je odobren od strane rukovodioca korisnika javnih sredstava. Rukovodilac korisnika javnih sredstava obezbeđuje stalno stručno usavršavanje ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru.

Stručno usavršavanje ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru ostvaruje se kroz aktivnosti organizovanog stručnog usavršavanja i samostalnog stručnog usavršavanja.

Kriterijumima za priznavanje stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru uspostavljena je obaveza ostvarivanja najmanje 50 bodova za stručno usavršavanje u jednoj godini, od čega najmanje pet bodova kroz organizovano stručno usavršavanje u propisanim područjima. Kriterijumi za priznavanje ispunjenosti uslova u vezi sa stručnim usavršavanjem, navedeni su u tabelama koje su deo Pravilnika. Potvrdu o ostvarenim bodovima izdaje organizator pojedinih oblika organizovanog stručnog usavršavanja za svakog ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru pojedinačno.

Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru koji ne ostvari najmanji broj bodova u jednoj godini, u obavezi je da u prvoj narednoj godini dodatno ostvari i nedostajući broj bodova iz prethodne godine.

Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru dostavlja Centralnoj jedinici za harmonizaciju do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu Izveštaj o stručnom usavršavanju ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru, na obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik. U slučaju objektivnih razloga koji onemogućuju ispunjenje obaveze stručnog usavršavanja dostavlja se Obaveštenje o nemogućnosti ispunjenja uslova stručnog usavršavanja ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru, na obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik.

Takođe, ovlašćeni interni revizori u javnom sektoru koji u toku kalendarske godine zasnuju radni odnos kod drugog korisnika javnih sredstava na radnom mestu internog revizora, obavezni su da u roku od 15 dana od dana nastale promene dostave Centralnoj jedinici za harmonizaciju Informaciju o promeni poslodavca, na obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik.

Evidenciju stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru vodi Centralna jedinica za harmonizaciju. Evidencija stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru se objavljuje na internet prezentaciji Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija.

Pravilnik je stupio na snagu 16. marta 2019. godine i od bi interni revizori trebalo da počnu da prikupljaju propisane dokaze o stručnom usavršavanju, a izveštaje za 2019. godinu će dostavljati do 31. januara 2020. godine.

Pravilnik je stupio na snagu 16. marta 2019. godine a njegova primena je odložena do 1. januara 2020. godine. To znači da je Pravilnik važeći propis od marta i da interni revizori u periodu do 1. janura imaju mogućnost da se upoznaju sa odrebama propisanim Pravilnikom. U tom periodu nisu ni dužni ni obavezni, ali bi trebalo da počnu da se usavršavaju na propisan način i da počnu sa prikupljanjem bodova u 2019. jer su već u obavezi da dostavljaju izveštaje do 31. januara 2020. godine za prethodnu a tada će se već Pravilnik primenjivati.

Na osnovu prikupljenih izveštaja Centralna jedinica za harmonizaciju će formirati Evidenciju stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru, koja će biti objavljena na internet prezentaciji Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija, počevši od 1. marta 2020. godine.


Pravilnik možete preuzeti klikom na link


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd